Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to nowa ustawa o ochronie danych w Unii Europejskiej. Ma on na celu zapewnienie ludziom większej kontroli nad swoimi danymi osobowymi, nakładając nowe obowiązki na organizacje, które zbierają, manipulują lub analizują dane, w tym organizacje spoza UE.

GDPR wszedł w życie 25 maja 2018 r.

Poniżej masz dostęp do swoich danych osobowych, możliwość usuwania danych osobowych i ich poprawiania.