Zastrzeżenie – Warunki użytkowania – TOU

Przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych w formie ogólnej zostało wpisane do rejestru przetwarzania danych osobowych pod nr. 27871.

Przegląd

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej między Tobą a Rufy Roof Engineering SRL – dalej RRE. Uzyskując dostęp, przeglądając lub korzystając z tej strony internetowej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów.

Firma RRE może w każdej chwili, bez powiadomienia, zmienić niniejsze Warunki i wszelkie inne informacje zawarte w tej witrynie internetowej, aktualizując tę ​​wiadomość. RRE może również wprowadzać ulepszenia lub zmiany do produktów, usług lub programów opisanych na tej stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

ogólny

Ta strona zawiera zastrzeżone informacje i informacje o prawach autorskich, których warunki muszą być przestrzegane i przestrzegane. Więcej informacji można znaleźć w zakładce “Prawa autorskie i znak towarowy”.

Ta strona i wszystkie treści na tej stronie nie mogą być kopiowane, publikowane, przesyłane drogą elektroniczną, transmitowane, rozprowadzane lub wykorzystywane do tworzenia prac pochodnych bez uprzedniej pisemnej zgody RRE, oprócz tego, że RRE udziela niewyłącznej, bez uprawnienia do przeniesienia, ograniczone prawo dostępu i wyświetlania stron internetowych w tej witrynie, tylko na komputerze. Niezależnie od powyższego, oprogramowania i innych materiałów, które zostały udostępnione do pobrania, dostęp, lub do innych celów, w tym miejscu z własnymi warunkami licencji, warunki i zawiadomienia będą regulowane przez Warunki política, warunki i uwagi.

Spowoduje to automatyczne rozwiązanie wszelkich praw przyznanych bez powiadomienia, a Ty musisz natychmiast zniszczyć wszystkie kopie pobranych materiałów, które posiadasz. Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia, przeglądania stron internetowych i dokumentów dostępna do pobrania tylko w sposób opisany w poprzednim akapicie, RRE nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw do licencje, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub własności materialnej.

Niektóre zastrzeżenia

Informacje na tej stronie nie są dokładne, aktualne ani kompletne, a ta strona może zawierać niedokładności techniczne lub błędy typograficzne lub typograficzne. Firma RRE nie przyjmuje odpowiedzialności (i wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności) za aktualizację strony w celu utrzymania aktualności informacji lub zapewnienia dokładności lub kompletności opublikowanych informacji. W związku z tym należy potwierdzić dokładność i kompletność wszystkich opublikowanych informacji przed podjęciem jakichkolwiek decyzji związanych z usługami, produktami lub innymi kwestiami opisanymi na tej stronie.

RRE nie gwarantuje, że wszelkie zgłaszane problemy zostaną rozwiązane przez RRE, nawet jeśli RRE zdecyduje się podać informacje w celu rozwiązania problemu.

Informacje poufne

Firma RRE nie chce otrzymywać od Ciebie żadnych poufnych ani zastrzeżonych informacji za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały przesłane do RRE zostaną uznane za poufne. RRE Wysyłając informacje lub materiały, użytkownik udziela RRE roku nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, publicznie odtwarzać, wykonywać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, a poza tym korzystać bezpłatnie Te materiały lub informacje. Zgadzasz się również, że firma RRE może używać dowolnych pomysłów, koncepcji, know-how lub technik, które wysyłasz do nas w dowolnym celu. Nie ujawnimy jednak Twojego imienia ani nie ogłosimy w inny sposób faktu, że przesłałeś nam materiały lub inne informacje. Dane osobowe, które można przesłać do RRE w celu otrzymania produktów lub usług, będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności. Informacje na temat zasad ochrony prywatności RRE znajdują się w zakładce “Prywatność”.

Globalna dostępność

RRE może zawierać odniesienia lub odniesienia do produktów wprowadzanych do obrotu na całym świecie przez RRE, programy i usługi, które nie są ogłoszone lub dostępne w twoim kraju. Odniesienia te nie oznaczają, że firma RRE zamierza ogłaszać lub udostępniać takie produkty, programy lub usługi w swoim kraju. Informacje na temat produktów, programów i usług, które mogą być dla Ciebie dostępne, można znaleźć w lokalnym RRE

Relacje biznesowe

Ta strona może zawierać linki do stron internetowych lub odniesień i zasobów innych niż RRE. Firma RRE nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do witryn sieci Web lub zasobów innych firm niż RRE stron trzecich, do których można się odwoływać, dostępnych lub powiązanych z dowolną witryną RRE. Link do strony internetowej nie oznacza, że ​​firma inna niż RRE RRE popiera treść lub korzystanie ze strony internetowej lub jej właściciela. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma RRE nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, usługi, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach.

Gdy uzyskujesz dostęp do witryny internetowej innej niż RRE, nawet takiej, która może zawierać logo RRE, proszę zrozumieć, że tak jest niezależne od RRE, RRE i nie kontroluje treści w internecie, że na miejscu. Jest swoje projekty odpowiedzialność Środki ostrożności, aby chronić się przed wirusami, robakami, trojanami i innymi programami potencjalnie destrukcyjne i chronić swoje dane zgodnie z potrzebami i uznane za odpowiednie przez yourLinking do tej strony. (Link) Wszystkie linki do niniejszej Strony muszą być zatwierdzone na piśmie przez RRE. Jako dodatkowy warunek rok dla linków na stronie internetowej pozwoliło RRE, RRE tive do maja, w dowolnym czasie, według własnego uznania, zakończone uprawnienie do tworzenia link do tej strony. W takim przypadku, użytkownik zgadza się natychmiast usunąć wszystkie linki do tej strony internetowej i do zaprzestania Korzystanie RRE.TranslationsCertain zaznaczyć dowolny tekst na tej stronie internetowej mogą być dostępne w językach innych niż rumuński. Tekst może być tłumaczony przez osobę lub wyłącznie za pomocą oprogramowania komputerowego bez interwencji człowieka. THES dostarczył tłumaczenia jak pomoc roku do ciebie, a nie składają żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub ERR zobowiązania lub kompletności tłumaczeniu, czy generowany komputerowo lub wykonywane przez osoby. Poniżej proszę zobaczyć Warunki gwarancji dla dodatkowego conditions.DISCLAIMER gwarancyjnym tej strony jest na wyciągnięcie jedynego RYZYKO. Wszelkie materiały, informacje, produkty, oprogramowanie, programy i usługi są dostarczane „TAK, JAK JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. BEZ OGRANICZEŃ, RRE NIE GWARANTUJE, ani nie gwarantuje, że będzie to nieprzerwane internetowej, funkcjonalne, bezpieczeństwo, FREE.UNDERSTAND błąd lub że jeśli pobrać i ZGADZA Uzyskanie materiałów lub inaczej, informacji, produktów, oprogramowania, programów lub usług, robisz SO na ryzyko i swój własny WYBORU CZY BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY zA SZKODY, które mogą wyniknąć, W TYM utraty lub uszkodzenia danych komputerowych w żadnym wypadku SYSTEM.LIMITATION OF LIABILITYRRE zobowiązanej nie jest wydawane na Obojętnie STRONY zA BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE , przykładowe lub konsekwencje JAKICHKOLWIEK WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY lUB JAKIEJKOLWIEK stronie internetowej lub jakiejkolwiek witryny lub zasób, odwołanie za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, albo za użytkowanie lub pobierania lub dostępu do wszelkich materiałów, informacji, produktów lub usług, W TYM, bez ograniczeń, utratę zysków, przerwy w działalności, utratę utracone oszczędności lub innych danych programów lub, nawet jeśli została powiadomiona Możliwość ERR JEST WYRAŹNIE OF szkody Sucha. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI i przyczyn wykluczenia odnosi się do wszystkich akcji, czy na podstawie umowy, gwarancja, USZKODZENIA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ THEORY.Additional prawnych lub różne warunki, zasady i wymagania mogą mieć zastosowanie do określonych materiałów, informacji, produktów, oprogramowania i usług oferowane za pośrednictwem tej strony. W przypadku konfliktu, política dodatkowe lub inne warunki, zasady i uwagi przeważy nad niniejszych warunków użytkowania.